SPEKTRUM 2,4 GHz Telemetria

Spektrum - Teleporter V4 headset

Spektrum - Teleporter V4 headset

Waga: 400 g
1 261,00 zł
Do koszyka