ModelTechnics -BIG BANG 16% nitro (2.5l)

 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Model Technics
  • Waga: 2500 g
  Paliwo Model Technics stosowane do silników samochodowych.

  Paliwo Model Technics stosowane do silników samochodowych.

  Skład paliwa:

  • Metanol: 74%
  • Nitrometan: 16%
  • Olej E.D.L: 2: 10%

  Paliwo zawiera chemiczny dodatek do paliwa SICAL:

  S-Synergetic (synergia)
  I-Ignition (zapłon)
  C-Combustion (spalanie)
  A-and
  L-Lubrication (smarowanie)

  Zalety dodatku SICAL:

  • łatwość regulacji iglicy
  • redukcja temperatury głowicy
  • równomierna praca silnika
  • zauważalny wzrost mocy
  • widoczny wzrost momentu obrotowego
  • błyskawiczna reakcja silnika na gaz
  • czysty silnik-ochrona przed nalotami i nagarem
  • ochrona antykorozyjna
  • znaczne wydłużenie resursu silnika

   Zalecenia i ostrzeżenia:

  • Ogrzewanie grozi wybuchem
  • Produkt wysoce łatwopalny
  • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła
  • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych.
  • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po  połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
  • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  • Produkt pochłaniający wilgoć
  • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
  • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
  • Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu
  • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.