ModelTechnics -CASTOR STR. 5L

 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Model Technics
  • Waga: 5000 g
  Wysokiej jakości paliwo modelarskie Model Technics przeznaczone do dotartych silników lotniczych, żarowych oparte na metanolu i oleju rycynowym, bez domieszki nitrometanu.

  Wysokiej jakości paliwo modelarskie Model Technics przeznaczone do dotartych silników lotniczych, żarowych oparte na metanolu i oleju rycynowym, bez domieszki nitrometanu.
  Przeznaczone dla modelarzy chcących wykonywać własne mieszanki paliwowe, oraz dla niektórych modeli silników żarowych wymagających zastosowania paliwa z olejem rycynowym.

  Skład paliwa:

  • Metanol: 80%
  • Olej rycynowy: 20%

   Zalecenia i ostrzeżenia:

  • Ogrzewanie grozi wybuchem
  • Produkt wysoce łatwopalny
  • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła
  • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych.
  • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po  połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
  • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  • Produkt pochłaniający wilgoć
  • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
  • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
  • Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu
  • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.