ModelTechnics -QWIKFIRE 10% nitro (2.5l)

 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Model Technics
  • Waga: 2500 g
  Wysokiej jakości specjalna mieszanka paliwa modelarskiego Model Technics przeznaczona do samochodowych silników żarowych oparta na metanolu i mieszance oleju syntetycznego EDL i rycynowego CASTOR, z 10% domieszką nitrometanu.

  Wysokiej jakości specjalna mieszanka paliwa modelarskiego Model Technics przeznaczona do samochodowych silników żarowych oparta na metanolu i mieszance oleju syntetycznego EDL i rycynowego CASTOR, z 10% domieszką nitrometanu.

  Paliwo przeznaczone dla silników niewielkich pojemności, szczególnie w pierwszej fazie ich eksploatacji (zwiększony procent oleju dla lepszego docierania).


  Skład paliwa:

  • Metanol: 72%
  • Nitrometan: 10%
  • Olej Klotz: 13%
  • Olej rycynowy: 5%

   

  Zalecenia i ostrzeżenia:

  • Ogrzewanie grozi wybuchem
  • Produkt wysoce łatwopalny
  • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła
  • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych.
  • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
  • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po  połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
  • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
  • Produkt pochłaniający wilgoć
  • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
  • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
  • Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu
  • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.