ModelTechnics -QWIKFIRE 16% nitro (5l)

 • Producent: Model Technics
 • Waga: 5000 g
Wysokiej jakości specjalna mieszanka paliwa modelarskiego Model Technics przeznaczona do samochodowych silników żarowych oparta na metanolu i mieszance oleju syntetycznego EDL i rycynowego CASTOR, z 10% domieszką nitrometanu.

Wysokiej jakości specjalna mieszanka paliwa modelarskiego Model Technics przeznaczona do samochodowych silników żarowych oparta na metanolu i mieszance oleju syntetycznego EDL i rycynowego CASTOR, z 10% domieszką nitrometanu.

Paliwo przeznaczone dla silników niewielkich pojemności, szczególnie w pierwszej fazie ich eksploatacji (zwiększony procent oleju dla lepszego docierania).

Skład paliwa:

 • Metanol: 66%
 • Nitrometan: 16%
 • Olej Klotz: 13%
 • Olej rycynowy: 5%

 Zalecenia i ostrzeżenia:

 • Ogrzewanie grozi wybuchem
 • Produkt wysoce łatwopalny
 • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła
 • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych.
 • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po  połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
 • Produkt pochłaniający wilgoć
 • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
 • Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu
 • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.