Rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych z modelarskimi silnikami benzynowymi


LP

Problem

Możliwe rozwiązania

1.

Problem z ręcznym uruchomieniem silnika - zamknięte ssanie i silnik nie zaciąga paliwa ze zbiornika

 1. Sprawdzić szczelność połączeń przewodów paliwowych.
 2. Sprawdzić czy otwarte do atmosfery jest odpowietrzenie zbiornika paliwa
 3. Sprawdzić, czy nie są załamane przewody paliwa lub ssak wewnątrz zbiornika paliwa
 4. Wyłączyć zapłon, zasłonić palcem wlot powietrza do gaźnika i wykonać kilka obrotów śmigłem obserwując przepływ paliwa w rurkach. Po zaciągnięciu paliwa załączyć zapłon i na zamkniętym ssaniu uruchomić silnik
 5. Jeżeli  powyższa procedura powiodła się i silnik zassał paliwo dopiero po zasłonięciu palcem wlotu powietrza do gaźnika, to często powodem takiej sytuacji jest zbyt duży otwór w przepustnicy ssania – należy go zmniejszyć o połowę lub zalutować całkowicie

2.

Silnika nie udaje się uruchomić mimo zassania paliwa do gaźnika.

 1. Sprawdzić napięcie i naładowanie akumulatora zapłonowego. Dla układów zapłonowych o zakresie 4,8-6V wymagane napięcie wynosi 5V do 6V. Dla układów zapłonowych 4,8V do 8,4V wymagane napięcie wynosi 7,4 do 8,4V (akumulator lipol, LiFe, LiJon – 2S dwie cele połączone szeregowo bez regulatora napięcia)
 2. Sprawdzić świece zapłonowe, elektrody muszą być czyste, odległość między elektrodami 0,6mm
 3. Sprawdzić iskrę na świecy – wykręcić świecę, włożyć głęboko świecę do fajki, pokręcić śmigłem. Iskra powinna być widoczna i słyszalna.

3.

Silnik po uruchomieniu pracuje tylko na wolnych obrotach, przy otwieraniu przepustnicy gaśnie

 1. Odkręcić w gaźniku śrubę wolnych obrotów o ¼ obrotu, uruchomić silnik i sprawdzić reakcje na otwieranie przepustnicy.  Ewentualnie powtórzyć operację.
 2. Sprawdzić, czy jest drożna rurka łącząca pompę gaźnika z ciśnieniem w karterze silnika
 3. Sprawdzić czy otwarte do atmosfery jest odpowietrzenie zbiornika paliwa
 4. Sprawdzić, czy nie są  załamane przewody paliwa lub ssak wewnątrz zbiornika paliwa
 5. Wyregulować gaźnik wg wytycznych  pkt 8 Regulacja gaźnika

4.

Silnik po uruchomieniu z trudnością wchodzi na wysokie obroty

 1. Wyregulować gaźnik wg wytycznych  pkt 8 Regulacja gaźnika

5.

Silnik po uruchomieniu pracuje niestabilnie wpada w wibracje

 1. Silnik jest w okresie docierania – silne wibracje są w tym przypadku zjawiskiem normalnym
 2. Sprawdzić układ zapłonowy – napięcie i naładowania akumulatorów zapłonowych
 3. Sprawdzić świecę zapłonową – ewentualnie wymienić na nową. Możliwe uszkodzenie świecy.
 4. Sprawdzić przewód wysokiego napięcia czy nie ma przetarcia oplotu stalowego.
 5. Sprawdzić wszystkie polaczenia od akumulatora do przewodu zasilającego układ zapłonowy. Możliwe niestabilne polaczenie

6.

W czasie lotu obserwowane są symptomy utraty zasięgu aparatury RC.

 1. Sprawdzić świecę zapłonową – ewentualnie wymienić na nową. Możliwe uszkodzenie świecy. Jeżeli silnik używa świecy typu F lub A (gwint 14mm) musi mieć ona wbudowany rezystor,( oznakowanie na świecy –litera R), inna świeca powoduje zakłócenia!! Tylko przy świecy CM6 (gwint 10mm) rezystor wbudowany jest w fajkę zakładaną na świecę.
 2. Sprawdzić przewód wysokiego napięcia czy nie ma przetarcia oplotu stalowego.
 3. Sprawdzić akumulator zasilający odbiornik RC – możliwe rozładowanie
 4. Zwiększyć odległość między układem zapłonowym, a odbiornikiem. Minimalna odległość to 30 cm!
 5. Sprawdzić, czy przewody serwomechanizmów są oddzielone o WSZELKICH przewodów układu zapłonowego.

7.

Silnik można uruchomić tylko rozrusznikiem, pracuje na podwyższonych obrotach (brak wolnych obrotów)

 1. Sprawdzić wszystkie uszczelki w silniku. Możliwa nieszczelność uszczelek kartera lub uszczelki pod głowicą.
 2. Możliwy zbyt duży otwór w przepustnicy ssania (problem z rozruchem)
 3. Śruba ograniczająca zamknięcie głównej przepustnicy w gaźniku wkręcona zbyt głęboko, uniemożliwia domykanie się przepustnicy-brak wolnych obrotów

8.

Silnik pracuje poprawnie na ziemi ( w pełnym zakresie obrotów) gaśnie na niskich obrotach w czasie lotu.

 1. Prawdopodobne zawirowania powietrza utrudniające prace pompy paliwowej gaźnika. Zalecana jest jego modyfikacja jak na poniższym rysunku.

Tuning gaźnika do modelarskiego silnika beznynowego 

Należy przylutować rurkę fi 4x3mm i skierować ja w okolice króćca ssącego powietrza.

Należy zadbać aby strumień zaśmigłowy nie był kierowany bezpośrednio na gaźnik i króciec ssący powietrza.

2. Należy zasłonić gaźnik tak, aby nie dostawał się na niego bezpośrednio strumień powietrza „ od śmigła”

 

9.

Silnik po kilku lotach utracił moc, spadła kompresja, nie osiąga obrotów maksymalnych

 1. Należy sprawdzić, czy silnik nie zassał przez gaźnik piasku lub innych zanieczyszczeń Możliwe zniszczenie pierścieni i porysowanie gładzi cylindrowej. Jest to typowe uszkodzenie silnika w czasie eksploatacji na pylistym lotnisku. Wskazane zabezpieczenie króćca ssącego filtrem powietrza.
 2. Sprawdzić paliwo- zbyt mała ilość oleju powodująca zacieranie się silnika .Większość producentów zaleca po dotarciu stosować  olej syntetyczny w proporcji 1:40- 1:50 lub mineralny 1:25-1:35 do benzyny.
 3. Zbyt uboga mieszanka (kolor elektrod świecy jasno szary) mogła doprowadzić do początków zatarcia się silnika. Należy przeregulować gaźnik- wykręcić śrubę H o ¼-1/2 obrotu.

10.

Odkręcający się w czasie lotów tłumik fabryczny (puszkowy)

 1. Zdemontować tłumik
 2. Oczyścić powierzchnie przylegające z pozostałości ze starej uszczelki oraz oczyścić z oleju śruby mocujące
 3. Dopasować (dociąć i posmarować dwustronnie smarem silikonowym)  nową uszczelkę grubości 0,5 do 1,0 mm z jednego z poniższych materiałów (na 400oC)
 • DONIT TESNIT BA-GL, BA-F, BA-CF 
 • HECKER EUROPIL 3640
 • Klingersil C-
 • FRENZELIT Novatec Premium II
 • GARLOCK IFG 5500, STEAMGARD 500/ST 706
 1. Delikatnie zwilżyć końcówki śrub mocujących klejem do śrub Loctite 243 odpornego na temp. do 150oC i skręcić.
 2. Po 1-2 lotach dociągnąć na gorąco śruby mocujące

11.

Szybkie uszkodzenie Serwa sterującego przepustnicą

 1. Wykonany z drutu stalowego popychacz sterujący przepustnica należy wygiąć w literę Z lub V tak aby uzyskać możliwość amortyzacji końcowych ruchów orczyka serwa. Silnik benzynowy generuje duże drgania i przenosząca się wibracja powoduje szybkie uszkadzanie trybów i potencjometrów  serwomechanizmów . Sprawdzone w praktyce stabilnie działające serwa z metalowymi trybami  to HS-625MG, HS 645MG.  Bardzo ważne jest  precyzyjne ustalenie długości popychacza. Istotne jest ustalenie środkowego otwarcia przepustnicy w połowie ruchu drążka gazu i położenia skrajne w sposób powodujący delikatne (ok. 1 mm) ugięcie się amortyzatora popychacza.
 2. Jeżeli brak możliwości wykonania ugięcia typu Z lub V na popychaczu należy zamontować amortyzator sprężynowy. Bezwzględnie należy zapewnić amortyzację (separację) drgań silnika w stosunku do serwomechanizmu.

12

Luzujące się śruby trzymające śmigło

 1. Śmigła drewniane – zjawisko luzowania się śrub mocujących występuje z powodu wciskania się drewnianej obsady śmigła w piastę mocującą. Jedyną metodą jest okresowe sprawdzanie i dociąganie (z wyczuciem) śrub mocujących
 2. Śmigła węglowe – zaleca się przyklejenie do obsady  śmigła krążka  z twardej sklejki modelarskiej grubości 0,6 do 0,8 mm. Sklejka delikatnie podda się pod naciskiem śrub mocujących i ustabilizuje polaczenie śrubowe.  Można także śruby mocujące delikatnie zwilżyć klejem do śrub Loctite 243

13

Silnik nadmiernie grzeje się

 1. Silnik jest w okresie docierania – jest to zjawisko naturalne. Patrz artykuł: Docieranie modelarskiego silnika benzynowego
 2. Silnik dotarty-zbyt uboga mieszanka (kolor elektrod świecy jasno szary). Zjawisko b. niebezpieczne, może doprowadzić do zatarcia silnika. Należy przeregulować gaźnik i wzbogacić mieszankę.
 3. Silnik nadmiernie zasłonięty elementami modelu. Należy odsłonić silnik-przebudować jego obudowę lub wykonać otwory umożliwiające opływ powietrza wokół silnika.

 
wrzesień 2013 r. (JN, PR)