Telemetria FrSky w komórce. Obrazowanie i komunikaty głosowe.


Jeśli obserwowanie modelu RC i jego reakcji na ruchy drążkami już nam nie wystarcza, jeśli chcemy uzyskiwać więcej informacji i analizować je później dla osiągnięcia lepszych rezultatów, jeśli jeszcze nie jesteśmy gotowi na loty FPV z podglądem na żywo – wtedy warto zainteresować się telemetrią modelarską. Systemy telemetryczne dostarczają nam wiele dodatkowych informacji na temat zachowania modelu, odpowiednio ustawione alarmy ostrzegają przed nieprawidłowym zachowaniem i pilotażem a także informują o osiągnięciu lub przekroczeniu konkretnych mierzonych wartości. W dodatku, jeśli te dane są  podawane głosowo i z odpowiednią częstotliwością, wtedy pilot nie musi odrywać wzroku od swojego modelu.

 

1. Niezbędne akcesoria

Potrzebujemy moduł telemetryczny nadawczy FrSky (XJT, DJT, DHT, DFT), konwerter RS232/TTL np. moduł FUL-1, moduł Bluetooth UART, urządzenie z systemem Android oraz programy do wizualizacji otrzymanych danych telemetrycznych. Moduł FrSky odbierający dane telemetryczne z modelu, może być powiązany z naszą aparaturą (konwersja dotychczasowego systemu na FrSky ACCST) lub występować oddzielnie. W trybie autonomicznym do prawidłowego działania wystarczy jedynie podpięcie zasilania (2s, 3s; Vcc - pin środkowy). Moduł FUL-1 jest konwerterem poziomów pomiędzy modułem FrSky a BT. Należy pamiętać o zrobieniu zwory, co umożliwi jednoczesne zasilanie konwertera oraz modułu BT (napięcie 5V z modułu FrSky).

Moduł BT UART może wymagać konfiguracji zanim będzie przydatny do naszych celów. Wszystko zależy od tego jaką prędkość transmisji danych ustawił producent. Tylko przy prędkości 9600 cały system będzie działał, a dane będą prawidłowo odczytywane i obrazowane. Warto pozostawić oryginalne piny (gniazdo) modułu BT – ewentualna konfiguracja nie będzie wymagała ingerencji lutownicą a jedynie przepięcie odpowiedniej wtyczki.

 

2. Konfiguracja modułu BT

Aby zmienić prędkość modułu BT musimy go podpiąć przewodowo do PC za pomocą łącza szeregowego pracującego przy poziomach logicznych 3,3 V.  Odpowiedni do tego jest konwerter USB UART  (np. FTDI). Moduł BT nie wymaga osobnego zasilania. Połączenie realizuje się przy pomocy 4 przewodów: Rx, Tx, 5V/Vcc, GND (sygnałowe na krzyż: Rx-Tx, Tx-Rx).Aby nawiązać połączenie wywołujemy HyperTerminal (dla systemu XP: Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Komunikacja). Jeśli nie posiadamy tego terminala, można pobrać z Internetu lub wykorzystać inny program do obsługi połączeń przez łącza szeregowe. Podczas uruchamiania anulujemy pojawiające się „Informacje o lokalizacji”, tworzymy „Nowe połączenie”, wybieramy port COM pod który jest podpięty nasz moduł BT, a następnie określamy ustawienia portu. Prędkość transmisji wybieramy z rozwijanej listy. Jeśli nie znamy prędkości ustawionej przez producenta będziemy musieli sprawdzić wszystkie prędkości z tej listy (jednak warto zacząć od 115200 i 9600).

 

W okno terminala można wpisywać polecenia AT (koniecznie z dużej litery). Jeśli nawiązaliśmy połączenie (zadeklarowaliśmy prawidłową prędkość), po wpisaniu AT wyświetli się odpowiedź OK. Otwieramy jakikolwiek edytor tekstowy – dłuższe polecenia AT będziemy tutaj zapisywać i kopiować w całości do okna terminala. Aby zmienić nazwę naszego modułu BT na TELEMETRIA (lub dowolna inna nazwa do 20 znaków) wpisujemy AT+NAMETELEMETRIA a w odpowiedzi dostajemy OKsetname. Aby ustawić pin zabezpieczający komunikację bezprzewodową bluetooth (domyślnie: 0000 lub 1234) wpisujemy AT+PIN9876 (np. 9876 lub dowolny inny 4 cyfrowy). W odpowiedzi – Oksetpin. Zmiana nazwy lub pinu nie jest wymagana, to tylko kwestia wygody – korzystając z wielu urządzeń bluetooth łatwiej będzie nam znaleźć na liście ten konkretny moduł BT. W oprogramowaniu jednak można ustawić, by połączenie następowało zawsze z tym samym urządzeniem bluetooth. Z reguły kod pin wystarczy podać jednorazowo – późniejsze połączenia będą inicjowane już bez autoryzacji.

Zawsze jako ostatnie podajemy polecenie zmiany prędkości. Aby ustawić 9600 jaka nas interesuje, wpisujemy AT+BAUD4 a w odpowiedzi wyświetli się potwierdzenie OK9600. W tym momencie moduł zmienia prędkość a wpisywanie jakichkolwiek poleceń AT jest już niemożliwe. Zamykamy to połączenie (okno terminala) i tworzymy nowe o prędkości 9600 aby sprawdzić czy moduł faktycznie pracuje z taką prędkością jak potrzeba. Po wpisaniu polecenia AT i uzyskaniu odpowiedzi OK mamy taką pewność. Możemy już zakończyć to połączenie, moduł BT odłączyć od PC i powrócić do łączenia naszych modułów (Frsky, FUL-1, BT).

 

3. Finalizowanie połączeń

Jeśli zdecydowaliśmy się na tryb autonomiczny telemetrii (bez sterowania z aparatury), możemy połączone już ze sobą trzy moduły umieścić w obudowie, antenę wyprowadzić na zewnątrz, jako zasilanie pakiet 2s lub 3s a na panelu przednim umieścić włącznik oraz wyświetlacz aktualnego napięcia pakietu (lub w inny sposób zapobiegać nadmiernemu rozładowaniu pakietu zasilającego).

4. Oprogramowanie

Przejdźmy teraz do softu. Dostępne są 2 programy obsługujące i przetwarzające dane telemetryczne- darmowy FrSky Dashboard oraz FRS Logger w wersji darmowej (mocno okrojonej) oraz płatnej (kilkanaście złotych). FrSky Dashboard wyświetla wszystkie dane telemetryczne na jednej zakładce, a alarmy można ustawić wyłącznie dla dwóch wejść analogowych oraz RSSI. Wszystkie otrzymane dane są zapisywane do pliku csv. FRS Logger jest bardziej rozbudowany i ma lepiej wykonany interfejs. Warto poświęcić te kilkanaście złotych (późniejsze aktualizacje programu są darmowe) aby korzystać ze wszystkich funkcji programu (wersja podstawowa obsługuje jedynie 2 wejścia analogowe). Dane telemetryczne mogą być wyświetlane w sposób liczbowy bądź graficzny. Alarmy dźwiękowe można przypisać do każdego czujnika FrSky (oprócz tego RSSI, zużyta pojemność akumulatora, moc). Dużą zaletą programu jest działający w tle wariometr akustyczny oraz wywoływana w dowolnej chwili mapa z aktualnym położeniem modelu (wymagany dostęp do Internetu). Można również decydować o tym jakie wartości i z jaką częstotliwością mają być odczytywane głosowo (angielski, niemiecki, francuski). Logowanie danych telemetrycznych można uruchomić w dowolnej chwili. Oprócz programu FRS Logger warto również zainstalować bezpłatny FRS Player – po wczytaniu logu można wyświetlać wszystkie zapisane wartości z prędkością rzeczywistą lub przyspieszoną, a na mapie – prześledzić trasę modelu (prędkość i wysokość również).

Na stronach producentów http://projects.onomato.biz/projects/android-dash oraz http://www.hapeweb.com/frs_logger_en.html można pobrać potrzebne programy jak również dokładniej zapoznać się z ich funkcjami i obsługą.
styczeń 2014 r. Rafał Wojtyniak, Zdjęcia: archiwum własne