Wtyczki do serwomechanizmów

Rodzaje wtyczek serwomechanizmów różnych producentów


Wtyczka Hitec

 

 

 

Jedna z najpopularniejszych wtyczek do serwomechanizmów.

Oznaczenia przewodów :

 • Czarny       - (minus)
 • Czerwony   +(plus)
 • Żółty          sygnał

Wymiary:

 • Szerokość - 7,45 mm
 • Grubość    - 2,54 mm
 • Długość   - 13,85 mm

Wtyczka posiada fazowane dwa narożniki

 

Wtyczka JR/Graupner

 

  

 

Oznaczenia przewodów :

 • Brązowy         - (minus)
 • Czerwony      + (plus)
 • Pomarańczowy  sygnał

Wymiary:

 • Szerokość - 7,46 mm
 • Grubość    - 2,47 mm
 • Długość   - 13,88 mm

Wtyczka posiada fazowane dwa narożniki

Wtyczkę i kolor przewodów standardu JR zastosowała firma Graupner do swoich serwomechanizmów

 

Wtyczka Airtronics typu Z

 

Oznaczenia przewodów :

 • Czarny       - (minus)
 • Czerwony   + (plus)
 • Niebieski       sygnał

Wymiary:

 • Szerokość  -7,55 mm
 • Grubość    - 2,45 mm
 • Długość   - 14,00 mm

Wtyczka posiada fazowane dwa narożniki

Wtyczka Airtronics typu Z (identyczna jak Hitec, inne kolory przewodu)

 

Wtyczka Futaba

 

 

 

Oznaczenia przewodów :

 • Czarny       - (minus)
 • Czerwony   + (plus)
 • Biały             sygnał

Wymiary:

 • Szerokość (bez bocznej płetwy)  - 7,55 mm
 • Szerokość (z boczną płetwą)      - 8,50 mm
 • Grubość                                   - 2,63 mm
 • Długość                                  - 13,20 mm

Wtyczka nie posiada fazowanych narożników

Przedłużacze

 

                  Przedłużacz typu Hitec                     Przedłużacz typu Futaba      

           
 

  
  
Przedłużacz typu JR                          Przedłużacz typu Airtronics typ Z


 


Przedłużacz uniwersalny wtyczka Hitec - gniazdo Futaba

 

Kompatybilność przedłużaczy

Gniazdo

Wtyczka

Tak/Nie

Hitec

JR/Graupner

TAK

Hitec

Airtronics typ Z

TAK (może wchodzić ciasno)

Hitec

Futaba

NIE

Futaba

Hitec

TAK

Futaba

JR/Graupner

TAK

Futaba

Airtronics typ Z

TAK

 

Podsumowanie

Wtyczki i gniazda Hitec, JR/Graupner, Airtronic typ Z sa prawie identyczne. Niewielkie różnice wymiarowe nie maja znaczenia przy dowolnym mieszaniu systemów. Gniazda przedłużaczy posiadają wymiary o ok. 0,05mm większe od wymiarów wtyczek i  tolerują niewielkie różnice wymiarowe.
Wtyczka Futaba posiada charakterystyczną płetwę po stronie przewodu białego (sygnałowego) i jest ok. 0,1 mm grubsza. Nie posiada charakterystycznego fazowania. Wtyczki tej (bez przeróbki) nie uda się włożyć do żadnego gniazda Hitec, JR/Graupner czy Aitronics typ Z.
Gniazdo Futaby jest gniazdem uniwersalnym – każdą wtyczkę z dowolnego systemu uda się bez problemu połączyć z tym gniazdem.

Istnieją producenci którzy rozwiązują powyższe problemy budując przedłużacze które posiadaja z jednej strony najpopularniejszą wtyczkę systemu Hitec, JR, Airtronics, a z drugiej strony gniazdo systemu Futaba. Przedłużacz takiej konstrukcji obsłuży wszystkie kombinacje gniazdek i wytyczek i znajduje sie w naszej ofercie - Przedłużacz uniwersalny wtyczka Hitec - gniazdo Futaba
 
Wszystkie podane wymiary – pomiary własne oryginalnych wtyczek Hitec, JR, Graupner, Aitronics typ Z, Futaba

 

Wrzesień 2013 (JN)