Zasady bezpiecznego używania spalinowych silników modelarskich


Wraz z rozwojem techniki modelarskiej budowane są coraz większe modele latające RC.  Od kilku lat dostępne są na rynku modelarskie silniki benzynowe dedykowane do napędu dużych modeli. Jeszcze kilkanaście lat temu modele latające kojarzyły się z raczej niewielkimi urządzeniami latającymi przeznaczonymi dla młodzieży. Obecnie budowane modele samolotów mogą być konstruowane w skali 1:3 (czyli ich wielkość to ok. 30% wielkości oryginału, czasem i więcej). Do napędów używane są modelarskie silniki spalinowe o mocy od kilku do kilkudziesięciu kW. Przy montażu, uruchomieniu i eksploatacji modeli latających RC szczególną uwagę należy zwracać na bezpieczeństwo własne i osób postronnych. Poniżej przedstawiono najbardziej oczywiste i warte częstego przypominania zasady.

Najważniejsza jest jednak wyobraźnia i nie dający się zastąpić rozsądek pilota RC.
Niby wszyscy to wiemy, ale warto przypomnieć:

Modelarski silnik spalinowy NIE JEST zabawką. Jest urządzeniem mechanicznym, wytwarzającym stosunkowo dużą moc.  Pracujące śmigło wiruje z prędkością kilku do kilkunastu tysięcy obrotów na minutę i może spowodować - w razie nieostrożnego użytkowania - poważne uszkodzenie ciała. Zawsze, w trakcie użytkowania silnika modelarskiego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
 
 1. Dzieci i osoby postronne powinny znajdować się z tyłu uruchamianego lub pracującego silnika. Szczególnie niebezpieczne jest zbliżanie się do płaszczyźny wirującego śmigła.
 
 1. Silnik powinien być właściwie i bezpiecznie zamontowany w modelu lub na stanowisku testowym, tak aby nie nastąpiło jego samoczynne wybudowanie się. Silniki spalinowe, zwłaszcza dużej pojemności generują spore drgania, co może skutkować poluzowaniem się niezabezpieczonych śrub.
 
 1. Uruchamiany model samolotu RC musi być (na czas rozruchu) trwale przymocowany do podłoża za usterzenie ogonowe, lub inny odpowiednio wytrzymały element kadłuba. Należy to zrobić przy pomocy wystarczająco wytrzymałej taśmy parcianej, liny itp. przymocowanej do wbitego w ziemie pręta stalowego. Przymocowanie modelu do ziemi jest jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa, pozwalakącą uniknąć kontaktu z pracującym śmigłem.
 
 1. Przed każdym uruchomieniem silnika i wykonaniem lotu należy sprawdzić stan techniczny wszelkich połączeń mechanicznych, dokręcenia śrub mocujących silnik, instalacji elektrycznej i paliwowej. W szczególności należy sprawdzić:
  1.  naładowanie akumulatorów zasilających i akumulatora do układu zapłonowego
  2.  szczelność instalacji paliwowej. Każda niesprawność musi być usunięta przed uruchomieniem silnika i lotem modelu.
 
 1. Należy stosować odpowiednio dobrane i wyważone śmigła. Nigdy nie należy używać śmigieł, które wcześniej zostały uszkodzone, ponieważ nie nadają się one do naprawy.
 
 1. Wszelkie regulacje gaźnika należy przeprowadzać na niepracującym silniku.
 
 1. Przy uruchamianiu silnika należy unikać luźnej odzieży. Absolutnie nie wolno nachylać się nad pracującym silnikiem mając na szyi „smycz” od telefonu komórkowego, szelki do aparatury RC lub inne przedmioty, które mogą wkręcić się w obracające się śmigło.
 
 1. Do uruchamiania silnika używać należy rozruszników dużej mocy. W razie podjęcia ryzyka i uruchamiania silnika ręką, należy wyposażyć się i używać odpowiednio grubej rękawicy ochronnej chroniącej rękę przed skutkami „odbicia” silnika. Należy zdawać sobie sprawę, że „odbicie” silnika w czasie procedury rozruchowej zdarza się i może skutkować poważnym zranieniem.
 
 1. Latający model RC wyposażony w modelarski silnik benzynowy należy wyposażyć w tzw. kill switch (wyłącznik bezpieczeństwa sterowany sygnałem z aparatury RC) i zatrzymywać odłączając napięcie od układu zapłonowego. Nie zaleca się zatrzymywania silnika poprzez odcinanie paliwa (całkowite zamknięcie przepustnicy) – silnik ulega przyspieszonemu zużyciu, wykonując ostatnie obroty bez ciągłego smarowania mieszanką paliwowo-olejową. Dopuszczalne jest gaszenie silnika poprzez zamkniecie przepustnicy ssania.
 
 1. Zabronione jest używanie (po kraksie) jakichkolwiek uszkodzonych pakietów akumulatorów.
 
 1. Szczególnie niebezpieczne jest użytkowanie uszkodzonych mechanicznie akumulatorów li-pol (grozi to samozapłonem akumulatora).
 
 1. Osoby uruchamiające silnik nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub lekarstw ograniczających lub opóźniających reakcję organizmu.
 
 1. Osoby postronne w czasie lotów powinny zawsze znajdować się za pilotem RC, w stałym i znanym pilotowi miejscu. Możliwe zawsze są sytuacje awaryjne i pilot RC nie może być zaskoczony obecnością osób postronnych w strefie lądowania.
 
 
Lipiec 2013 (PR, JN)